Realtime overzicht

Een helder en realtime overzicht alle werkorders.

Grip op tijd

Snel inzicht in welke werkorder uit de tijd lopen.

Klantvriendelijk

Geeft aan of klanten wachten op voltooing van de werkorder.

Efficient

Bespaart op communicatie tussen monteur er serviceadviseur.

Werkplaatsscherm

Dankzij de koppeling met uw DMS of werkplaatspakket is het mogelijk om in gegevens op te halen ten aanzien van de werkorders die vandaag in de planning staan. Op basis van deze gegevens biedt het werkplaatsscherm een realtime overzicht van de huidige planning.

Het werkplaatsscherm is afgestemd op de behoeftes van de monteur. Zo wordt er aangegeven bij welke serviceadviseur de werkorder hoort, hoeveel tijd er voor de werkzaamheden binnen de werkorder beschikbaar is en tevens welk deel van de beschikbare tijd reeds is besteedt.

Ook wordt aangegeven of een voertuig al aangekomen is bij de dealer, of een monteur reeds gestart is met de werkzaamheden en of een klant een wachtklant is. Tenslotte wordt ook aangegeven op welk moment met de klant is afgesproken dat een voertuig gereed zou zijn.

Als bepaalde ongewenste zaken gebeuren, zoals bijv. het overschrijden van de toegestane tijdsbesteding of het missen van het aflevermoment wordt dit op het scherm duidelijk aangegeven middels een driestaps kleurcodering.


  • Een moderne, snelle manier om met uw klant te communiceren
  • Conversaties worden volledig automatisch opgestart
  • Omzetverhogend: klanten breiden werkorders uit via de chat
  • Bespaar tijd en geld door vermindering aantal telefoontjes