Importeren

Eenvoudig zelf Excelbestanden inlezen in uw DMS/CRM.

Controleren

Wijzigingen van uw klanten controleren en doorzetten.

Bounceregistratie

Verbeter de kwaliteit van uw e-mailbestand.

Realtime

Wijzigingen zijn direct inzichtelijk en door te zetten.

Mutaties

Vanuit uw DMS en/of CRM maken uw medewerkers dagelijks mutaties in klantgegevens. Als het goed is, draagt dit bij aan een beter kwaliteit van de data. Maar als u alleen vertrouwt op uw medewerkers, dan laat u een belangrijke bron van data liggen: uw klanten zelf.

Via de oplossing ‘Mutaties’ komen wijzigingen die uw klanten zelf in het Klantportaal aanbrengen binnen, kunt u deze beoordelen en direct geautomatiseerd naar uw DMS en/of CRM doorzetten. Daarnaast is het via deze oplossing mogelijk om zelf in bulk aanpassingen te doen in de data, bijvoorbeeld om in één keer een groep klanten aan een bepaalde verkoper toe te wijzen.

Tenslotte biedt deze module, in combinatie met bijvoorbeeld automatische berichten of campagnes, de mogelijkheid een opvolging te geven aan gebouncete e-mailberichten.


  • Een handige omgeving om dataverbetering vanuit te managen
  • Koppelingen met Aut. berichten, Campagnes en Klantportaal
  • Zelf bulkmutaties doorvoeren in uw DMS / CRM
  • Niet werkende e-mailadressen worden automatisch geschoond